Staatssecretaris Zuhal Demir stelde ‘European Disability Card’ voor in Plopsaland De Panne

Woensdag 11 oktober 2017 stelde Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Personen met een beperking, de ‘European Disability Card’ voor in Plopsaland De Panne. Deze kaart wordt dit najaar nog ingevoerd in België als bewijs voor de erkenning van een handicap.

 

De kaart zal op verzoek uitgereikt worden aan personen met een handicap die erkend zijn door een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, waaronder de FOD Sociale Zekerheid. Met de ‘European Disability Card’ zullen deze personen voordelen krijgen bij dienstverleners in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. “Met de aanvaarding van de ‘European Disability Card’ werkt Plopsaland De Panne als eerste pretpark in België mee aan een inclusieve maatschappij waar personen met een beperking makkelijker kunnen aan deelnemen! Dat juich ik ten volste toe en ik roep alle culturele-, sport- en vrijetijdsinstellingen op om mee te doen.”, aldus Zuhal Demir. 

 

“Wij moedigen dergelijk initiatief zeker aan.”, aldus Wim Wauters, Parkmanager van Plopsaland De Panne. “De komst van één uniforme kaart heeft als voordeel dat wij snel en efficiënt kunnen zien of de handicap van de bezoeker in kwestie officieel erkend is. Zo kunnen wij op vlotte wijze het voordeel geven waar die persoon recht op heeft in de vorm van een verlaagd toegangstarief.”