Terug van weggeweest GaiaZOO: berberapen

In  2017 wordt de diercollectie van GaiaZOO uitgebreid met berberapen. Dit worden de eerste én de laatste dieren die bezoekers zien tijdens een bezoek aan GaiaZOO. Het verblijf van de berberapen wordt gebouwd in het gebied ‘Taiga’ en heeft een oppervlakte van maar liefst 4.000m2. Deze bedreigde diersoort, die alleen nog in Marokko en Algerije voorkomt, leefde ruim een miljoen jaar geleden in dit deel van Nederland en past daardoor perfect bij de diercollectie van de Zuid-Limburgse ZOO. Het is daarmee een diersoort met een bijzonder verhaal waarvoor natuurbehoud van levensbelang is en dat sluit perfect aan op de rol die een moderne dierentuin als GaiaZOO wil vervullen.

 

Het leefgebied van de berberapen strekt zich van het begin tot het hart van het park en omvat onder meer het huidige lynxenverblijf. De lynxen verhuizen op hun beurt naar een nieuw verblijf dat ruim twee keer groter wordt dan het huidige. Dit alles past in de filosofie van GaiaZOO om te kiezen voor optimaal dierenwelzijn in zeer natuurlijke omstandigheden. De bezoeker loopt straks tussen beide diersoorten door en vervolgt zijn weg naar de onlangs geopende Taiga | Volière met onder meer vale en monniksgieren. Van daaruit gaat het verder langs de eveneens in 2016 toegevoegde kamelen en rode panda’s. In de Taiga van GaiaZOO leeft een unieke collectie dieren van het Noordelijk halfrond.

 

Limburgse apen?

Een bezoek aan de Limburgse dierentuin start en eindigt straks met berberapen (‘macaca sylvanus’). Dat lijkt onlogisch, maar vlakbij het Limburgse Tegelen zijn fossiele resten van deze apensoort gevonden, waaruit blijkt dat hun verspreidingsgebied zich ooit tot in onze provincie uitstrekte. Makaken hebben van alle apen de noordelijkste verspreiding; ook in koudere klimaten kunnen ze goed leven. Waarschijnlijk leefde de ‘makaak van Tegelen’ dan ook niet in een heel warm klimaat.

 

Bedreigde diersoort

In het verleden leefden berberapen in grote delen van noordelijk Afrika en zuidelijk Europa. De afgelopen decennia raakte deze aap bedreigd door houtkap en begrazing door vee. Ook worden berberapen verhandeld als huisdier of ter vermaak van toeristen ingezet. Daardoor leeft de inmiddels ernstig bedreigde berberaap alleen nog in enkele geïsoleerde gebieden in Marokko en Algerije. De dieren kunnen dus heel goed steun gebruiken. GaiaZOO wil een actieve bijdrage aan de instandhouding van de soort leveren door het Europese fokprogramma van deze soort te coördineren. De apen in de dierentuin zijn daardoor de ambassadeurs van hun bedreigde soortgenoten in het wild. Daarnaast steunt de natuurbehoudstichting Gaia Nature Fund ook het dierenbeschermingsproject in Marokko.

 

 

Lynxen in Limburg

Het is in de korte historie van GaiaZOO de derde verhuizing voor de lynxen naar steeds een groter verblijf. Dit is gelegen tussen het nieuwe apenverblijf en ‘Limburg’, het centrum van de ZOO. Hoewel van nature een solitaire roofkat, kan de groep in GaiaZOO het goed met elkaar vinden en zorgen ze voor veel nageslacht en dus biedt de dierentuin ze graag nog méér ruimte. Omdat de soort ook in het wild steeds vaker de Limburgse grenzen oversteekt vanuit de Ardennen en de Eiffel is het logisch om hun nieuwe verblijf ook in het Limburgse hart van GaiaZOO te laten starten. Waar tot voor kort nog de laplanduilen, sneeuwuilen en bevers zaten, komt straks dus een prachtig nieuw lynxenverblijf.

 

Gaia filosofie

Gaia is de Griekse godin van de aarde en het doel van GaiaZOO is dan ook de bezoeker te laten ervaren hoe bijzonder onze aarde is. Dat verklaart de zorgvuldige keuze voor nieuwe diersoorten in de collectie die op hun beurt deel uitmaken van een educatief verhaal dat de Limburgse dierentuin wil vertellen. In de Gaia-filosofie kan dat alleen via zeer ruime en natuurlijke verblijven waar dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Het bewonderen van de dieren moet op zijn beurt leiden tot het besef dat we met z’n allen heel zuinig moeten zijn op onze aarde.