Duizenden knoflookpadden door Artis in het wild uitgezet

Natuurbehoud project voor één van de meest bedreigde inheemse amfibiesoorten in Nederland

Artis en Stichting RAVON hebben gisteren de vierde en laatste lichting in 2015 van 5.200 knoflookpadden langs de Noord-Brabantse beek Strijper Aa in het wild uitgezet. Dit is in het kader van het natuurbehoudproject voor de knoflookpad. Bestaande populaties worden versterkt en geherintroduceerd in gebieden waar zij was uitgestorven. Begin 2015 zijn lokroepen van geslachtsrijpe knoflookpadden gehoord, de eerste tekenen van succes van dit project.

Intensieve verzorging door dierverzorgers Artis
Tienduizenden kikkervisjes, verzameld door RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland), zijn ook dit jaar in Artis grootgebracht om in het wild uit te zetten. Door de kennis en ervaring van de dierverzorgers in Artis verloopt het opkweken van de kikkervisjes steeds succesvoller. De eisnoeren worden in Artis opgekweekt in watertanks, waar de dieren per locatie apart worden gehouden. Het water wordt gezuiverd en de dieren worden door middel van een luchtpomp van zuurstof voorzien. De groei en gezondheid van de larven wordt nauwlettend gemonitord door de dierverzorgers.

Bedreigde inheemse diersoort
De knoflookpad wordt in Nederland met uitsterven bedreigd. De oorzaak ligt onder andere in de jarenlange isolatie van populaties door versnippering van het leefgebied. De afgelopen jaren hebben de gemeente Cranendonck, Waterschap De Dommel en Staatsbosbeheer zich voor de knoflookpad ingezet en het leefgebied verbeterd. Daarnaast hebben Natura Artis Magistra en RAVON de handen ineen geslagen en is er een reddingsplan geformuleerd.

Reddingsplan
Het reddingsplan voor de knoflookpad is in 2012 van start gegaan toen RAVON in de voortplantingswateren eisnoeren van de knoflookpad verzamelde. Het doel is om binnen 10 jaar een ontwikkeling in de leefgebieden op gang te brengen die ervoor zorgt dat er binnen 20 jaar sterke populaties padden ontstaan, die zich op eigen kracht kunnen voortplanten en overleven. De afgelopen vier jaar zijn ruim 80.000 knoflookpadden in hun natuurlijke leefomgeving in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe uitgezet.

Knoflookpad 
De knoflookpad (Pelobates fuscus) is één van de meest bedreigde amfibiesoorten in Nederland. Het is een gedrongen pad die middelgroot wordt en een lengte van 4,5 tot 6,5 centimeter bereikt. De Nederlandse naam is te danken aan de naar knoflook ruikende afscheiding die door de huid wordt afgescheiden bij gevaar. Sinds 1950 is het aantal leefgebieden van de knoflookpad met 74% afgenomen. Dit komt door intensivering van het landgebruik, een steeds scherpere scheiding tussen natuur en landbouw en verkeerd uitgevoerde of geplande beheersmaatregelen.