Dierenpark Emmen wordt Wildlands, Adventure Zoo Emmen

Dierenpark Emmen heeft enkele turbulente jaren achter de kiezen. In 2013/2014 werden zeer belangrijke knopen doorgehakt die het voorbestaan van het dierenpark meer zekerheid moeten geven.

We schetsen een korte geschiedenis van dierenpark Emmen:

In 1935 werd Dierenpark Emmen opgericht door Willem Oosting. Het dierenpark speelde een belangrijke rol tijdens de Tweede Wereldoorlog en diende als schuilplaats voor zo’n 18 illegale mensen. Ze sliepen op zolder boven de olifantenstal en in het roofdierenverblijf en verrichtten dagelijks werkzaamheden in het park.

Savanne Dierenpark Emmen
Savanne Dierenpark Emmen

Eind jaren 60 kwam de dierentuin in een crisis door dalende bezoekersaantallen. Oprichter Oosting stopte als directeur en werd in het najaar van 1970 opgevolgd door zijn dochter en haar man Jaap Rensen. De dierentuin werd toen voor de helft eigendom van de gemeente Emmen en voor de andere helft van de familie Rensen. Op deze manier kon het park opnieuw een doorstart maken. Een belangrijke vernieuwing vormde de inrichting van de Savanne. Op een relatief groot terrein werden verschillende dieren van de Afrikaanse Savanne samengebracht. Een andere vernieuwing was de zogenaamde vlindertuin waar allerlei tropische vlinders gehouden werden. Ook kwam er een groot aquarium. Tot 1975 had het park ook leeuwen, die sinds 2011 opnieuw te zien zijn in Dierenpark Emmen.

loopbrug tussen het oude en nieuwe gedeelte van het Dierenpark Emmen
loopbrug tussen het oude en nieuwe gedeelte van het Dierenpark Emmen

Begin jaren 90 liep het dierenpark tegen haar grenzen aan, er was geen ruimte meer voor uitbreidingen. Daarom begon de dierentuin in 1998 met een uitbreiding van zes hectare aan de rand van Emmen op de Noordbargeres, die de Es wordt genoemd. Beide delen van het park werden verbonden door een grote loopbrug over de Hondsrugweg.

In 2007 werden plannen bekendgemaakt dat het dierenpark het centrum van Emmen zou verlaten om zich in zijn geheel te vestigen op de Es, waar een oppervlakte beschikbaar zou zijn van zo’n 40 hectare, bijna drie maal zo groot als het huidige park. In de plannen zou het dierenpark voorzien worden van een theater om op termijn uit te groeien naar een combinatie van dier/attractiepark, wat je best kan vergelijken met het Belgische Bellewaerde, alleen in een veel kleinere versie. Eind 2007 werd bekendgemaakt dat de verhuizing uiterlijk in 2014 voltooid moest zijn maar door financiële problemen is dat uitgesteld tot 2016. In december 2008 ging de gemeenteraad van Emmen akkoord met de herontwikkeling van het centrumgebied van Emmen. De kosten van het megaproject werden geraamd op minimaal 489 miljoen euro. De kosten voor het nieuwe dierenpark zouden 190 miljoen euro bedragen, waarvan 65 miljoen beschikbaar zou worden door verkoop van het oude terrein aan de gemeente Emmen. In het najaar van 2010 becijferde het adviesbureau Twynstra Gudde dat de verplaatsing naar de Es te veel geld ging kosten waardoor de plannen moesten worden bijgesteld.

Ingang locatie Es
Ingang locatie Es

2010 is een speciaal jaar voor het dierenpark want het park vierde zijn 75-jarig bestaan en ter gelegenheid hiervan kwam de Olifantenparade ‘Olifantastisch jaar’ naar Emmen. In datzelfde jaar bleek dat het dierenpark onvoldoende was meegegaan met de tijd, de bezoekersaantallen waren sinds 1995 sterk teruggelopen. Het park belandde diep in de rode cijfers, voor 2010 werd een verlies van 5 miljoen euro genoteerd. In het najaar van 2010 was de situatie zo erg dat een faillissement alleen nog kon worden vermeden door een lening van de gemeente Emmen van 1,4 miljoen euro aan te gaan.

De plannen die in 2010 werden voorgesteld krijgen na enkele zware wijzigingen toch groen licht. Op 26 maart 2014 werd bekendgemaakt dat de opvolger van Dierenpark Emmen ‘WILDLANDS, Adventure Zoo Emmen’ zou heten. Dit park komt op een nieuwe locatie te liggen en zal het huidige park volledig vervangen. Wildlands Adventure Zoo Emmen is een dieren-themapark in wording in Emmen. Het moet het huidige Dierenpark Emmen, aan de oostkant van het centrum, vervangen en zal gerealiseerd worden op een oppervlakte van 22 hectare aan de westkant van Emmen. De opening van Wildlands Adventure Zoo Emmen staat vooralsnog gepland op 1 april 2016.

Wordt vervolgd: in deel 2 gaan we een kijkje nemen wat de toekomst betreft van Dierenpark Emmen.