Een update over Baby Q, de pasgeboren olifant van Planckendael

Kai Mook werd grote zus, de toestand van het kleintje lijkt kritiek.

 

Olifant May Tagu is vannacht in Planckendael tegen tien voor vijf bevallen van een baby-olifant. Het jong lijkt geaccepteerd te worden door de familie, maar May Tagu wil niet dat de anderen erbij in de buurt komen. Ze probeert het jong te beschermen, maar duwt het om als het probeert recht te staan. Dit proberen recht te staan, vraagt enorm veel energie en verzwakt de baby erg. Het jong heeft nog niet kunnen drinken. Het is heel belangrijk dat dit vandaag gebeurt.

Na een dracht van 605 dagen kwam de bevalling vannacht goed op gang. De onervarenheid van May Tagu, voor wie dit haar eerste baby is, speelt haar parten. Baby Q krijgt heel wat duwen en porren te verduren. De situatie wordt voortdurend gemonitord door de dierenarts en het hele team. De verzorgers blijven vertrouwen houden en wachten gespannen af. Ze hopen nog altijd op een goede afloop.

Untitled-1

 

Onervaren moeder, maar toch positieve tekenen

 

 

Baby Q is de eerste baby voor May Tagu. Haar onervarenheid maakt de omgang met de baby moeilijk. Het zag er vlak na de geboorte heel goed uit. May Tagu raakte de baby aan, besnuffelde hem en begroette hem. Ook de andere dames van de kudde kwamen het kleintje na de eerste kreetjes begroeten. Het is pas als de baby zelf initiatief neemt, door proberen recht te staan, dat de kersverse mama verkeerd reageert. Ze duwt en port de baby. Het diertje raakt uit evenwicht en ploft weer neer. Omdat dit al een tijdje gaande is, verzwakt het jong op deze manier. De andere, ervaren olifanten komen niet tussenbeide en lijken May Tagu haar eigen moederrol te willen laten spelen.

 

Aansterken Baby Q!

Ze hebben Baby Q even apart genomen in de verzorgingsbox om hem te laten aansterken en op eigen pootjes te laten staan. We proberen hem baby-olifantenmelk te laten drinken. Hij blijft in contact met mama May Tagu in de zandstal, en ook tante YuYuYin is heel geïnteresseerd. Ze horen, zien en ruiken elkaar. Eens de baby aangesterkt is en rondstapt, zullen we hem zo snel mogelijk terug bij May Tagu en de familie plaatsen. We willen de moeder-kindband en zijn plaats in de kudde immers in stand houden.

Persaandacht

 

Om 11u was er een persconferentie op de lodge in Planckendael. Hoewel ze het  zorgenkindje nog niet konden tonen, was de media toch in grote getale aanwezig.

ben

 

Baby Q sterkt aan

 

Baby Q wordt met warm water gesponsd om hem warm te houden en kreeg een fleece van verzorger Bart om.

Alle olifantenverzorgers hebben de geboorte meegemaakt en beleven nu intens het verdere verloop van zijn gezondheid. Duimen maar!

 

Intensieve zorgen

 

Baby Q heeft nog altijd intensieve zorgen nodig, apart van zijn mama. Hij, want het is een jongetje, is wel steeds in contact met haar. Ze kunnen elkaar ruiken, horen en zien. Inmiddels heeft hij flink wat biestmelk gedronken van de dierenarts, vocht toegediend gekregen en slaapt hij veel. Dat hij kan slikken en zuigen is een belangrijke mijlpaal. De volgende stap is kijken of hij in staat is om zelf recht te staan en rond te lopen. Pas daarna kan er worden gekeken of hij er klaar voor is om herenigd te worden met zijn moeder en de familie. De verzorgers van de olifantentempel hebben een strobedje gemaakt om Baby Q zacht te laten slapen. We blijven heel intensief voor hem zorgen.

Morgen breekt er een nieuwe dag aan. We kijken hoopvol uit naar de eerste stevige stappen van Baby Q. Nu gunnen we de olifanten rust. Graag tot morgen.

 

Volg de vooruitgang op de voet via:planckendael.be/KaiMookGroteZus