De grote eikapsel jacht in Dolfinarium Harderwijk

Op zoek naar eieren van roggen & haaien

Op de laatste schooldag voor Pasen geeft groep 8 van basisschool De Bogen uit Harderwijk het startschot voor De Grote Eikapseljacht. Eerst krijgen de leerlingen bij het Roggenrif van het Dolfinarium uitleg over de bijzonder gevormde eieren van roggen en haaien zoals die langs onze kust voorkomen en maken ze daar ook kennis met echte haaien en roggen. Daarna gaat de klas op zoek naar eikapsels (de lege, al uitgekomen eieren van roggen en haaien) op het Dolfinariumstrand!

In de Noordzee komen  oorspronkelijk tenminste zeventien soorten roggen en haaien soorten voor. Hoewel deze bijzondere dieren ongevaarlijk zijn voor de mens, worden veel van hen bedreigd in hun voortbestaan. Dit is een slecht teken! Deze kraakbeenvissen zijn namelijk heel belangrijk voor het ecologische evenwicht van de zee omdat zij voor een natuurlijke biodiversiteit zorgen.

Registratie gevonden eikapsels

In diverse landen zijn reddingsprogramma’s opgezet om de achteruitgang van haaien- en roggenbestanden te stoppen. Ook in Nederland willen wij ons steentje bijdragen aan het behoud van deze bijzondere dieren. Dit doen we onder meer door middel van De Grote Eikapseljacht! De gevonden eikapsels leveren een schat aan informatie over het aantal verschillende haaien en roggen die voor nageslacht zorgen. Ook geven ze een goede indicatie van paai- en opgroeigebieden. Het is daarom belangrijk dat alle langs het strand gevonden eikapsels worden geregistreerd.

Behoud roggen en haaien

De Grote Eikapseljacht is een initiatief van de Dutch Shark Society in samenwerking met de Britse SharkTrust, Dolfinarium Harderwijk en Sportvisserij Nederland (haaien- en roggenzoek: Sharkatagwww.haairog.nl), waarbij ook de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging en Nationaal Park Oosterschelde betrokken zijn. Al deze organisaties slaan de handen ineen om de haaien en roggen te behouden in de Noordzee. Voor meer informatie en het melden van op het strand gevonden haaien- en roggeneieren ga je naar: http://www.eikapsel.org