De verjaardagsattractie voor Europa Park wordt…

Een 360° cinema. Op een gelekte foto kan men het gebouw zien waarin de 360°cinema zal gebouwd worden. Deze zal gelegen zijn in het Griekse themadeel van het park.

Roland Mack beloofde een wereldprimeur, maar een 360° cinema is dat eigenlijk niet. Mogelijk zal de ervaring binnenin daarvoor zorgen. Deze attractie zou mogelijk gelinkt kunnen zijn aan “Beautiful Europe ”  een highlight voor het seizoen 2015, waarover tot op heden nog niet veel informatie werd vrijgegeven. Hierbij zou het mogelijk moeten worden Europa te ervaren zoals u het nog niet eerder ervoer.

europa-park-360-grad-kino-baustelle-225x300

Bron: Parkerlebnis.de