Interview met Kurt Heerman van Neverland Themepark Projects

Frequente pretparkbezoekers hebben het tijdens een parkbezoek vaak over “de totaalbeleving” van een attractie.
Wat is dat nu juist, die “totaalbeleving”?

Alles begint uiteraard met een goede attractie. Deze attractie op zich kan al de nodige spanning of verbazing opwekken bij de bezoeker, zoals bijvoorbeeld een spannende achtbaan. Bedenk bij deze attractie eens een prachtig thema, sfeervolle uitgelichte taferelen, aanstekelijke muziek en een prachtig uitgewerkt verhaal. Je hebt het gevoel dat je als het ware even wordt ondergedompeld in een andere (fantasierijke) wereld. Dan mogen we spreken van een “totaalbeleving”.

De prachtige decors die vaak voorkomen in pretparken of dierentuinen, komen er uiteraard niet vanzelf. Met dit in het achterhoofd, trok Themeparkfreaks onlangs naar Neverland een producent gespecialiseerd in het maken van zulke decors. Na een uitgebreide rondleiding spraken we met de CEO van het bedrijf Kurt Heerman, “Neverland Themepark Projects”  gelegen te Hofstade, nabij de stad Aalst.

 

TPF: Hoe is Neverland Themepark Projects ontstaan?

Kurt:
Het is eigenlijk allemaal begonnen in  “Aalst” zelf. Deze stad is uiteraard gekend omwille van zijn beruchte jaarlijkse carnaval.  In mijn jeugd bracht ik veel tijd door bij een plaatselijke carnavalsvereniging. Hier leerde ik onder andere schilderen, kleuren, figuren snijden, vormgeven, piepschuim en andere materialen te bewerken. Naarmate de jaren vorderden, begon ik alles steeds beter onder de knie te krijgen. Steeds vaker vroegen mensen me: “Kan je voor ons ook eens iets leuk maken ? “. Van het een kwam het ander. Toen ik steeds meer opdrachten kreeg, besloot ik om hiervoor een bedrijf op te richten.
“Neverland Themepark Projects” was geboren.

 

TPF: Waarom werd destijds gekozen voor de naam “Neverland” ?

Kurt:
 “Neverland” is namelijk de wereld van Peter Pan. Peter Pan zelf kan nooit oud worden en zolang wij decors kunnen bouwen, worden wij ook nooit oud. Ik zal me nader verklaren. Telkens als we een nieuw project bouwen, halen we vaak onze inspiratie uit de fantasierijke denkwereld van kinderen. Deze denkbeeldige wereld, dat is de wereld van Peter Pan. Verbazing en verbeelding staan hier centraal.

 

TPF:  Kan je ons even kort de kernactiveiten van het bedrijf schetsen ?


Kurt:
 Onze kernactiviteiten zijn zeer breed. Naast onze projecten in de pretparkbranche, wat onze grootste kernactiviteit is, bouwen we ook talrijke paradewagens, werken samen met kunstenaars en artiesten, bouwen attributen voor tentoonstellingen in musea en werken we mee aan de uitbouw van modeshows. Tevens verzorgen we bij particulieren en bedrijven de interieurs, zodat deze perfect overeenstemmen met de smaak van de opdrachtgever. Verder zijn we gekend van festivals zoals Tomorrowland.

 

TPF:  Wat was de eerste opdracht die jullie deden met “Neverland” ?

Kurt:
Ons eerste project was de allereerste “Plop-film”. Destijds ging “Studio 100”, naast Samson & Gert, op zoek naar een nieuwe content. Deze vonden ze in de vorm van “kabouter Plop”. Toen dat de serie succesvol bleek te zijn, werd er besloten om er een film van te maken.
Via een goede kennis van me kwam ik in contact met  Wouter Verhulst (de broer van Gert Verhulst). Destijds was Wouter nog de producer van het hele Plop-gebeuren. Via hem kregen we de kans om samen te werken met “Studio 100” aan deze film.
Speciaal voor dit grootse project, ontworpen we 3 gigantische bomen. Met deze 3 attributen werd het gehele “plopbos” gecreëerd. Je kon de bomen een kwartslag draaien, zodat je telkens weer een ander decor had.

 

TPF:  Zijn jullie dan ook via “Studio 100” in het pretparkwereldje terecht gekomen ?

Kurt:
 Neen, toen we destijds voor “Studio 100” begonnen te werken, deden we reeds heel wat decoratiewerken voor het pretpark “De Meli”, gelegen in het West-Vlaamse “Adinkerke”.  Op een zekere dag werd ik gebeld door “Robert Florizoone” (de zoon van parkeigenaar “Alberic-Joseph Florizoone).
“Ik heb goed nieuws voor u” melde hij.
“Ik heb Meli verkocht”.
Ik dacht bij mezelf: “ Hoe kan dit nu goed nieuws zijn ?”
Robert vervolgde:” “Ik heb Meli verkocht aan een bestaande klant van jouw”.
Toen had ik totaal geen idee dat hij het over “Studio 100” had.
De rest is geschiedenis uiteraard. Vanaf dat moment is “Neverland” een vaste waarde geworden in de Plopsa-parken.

 

TPF: Waarin verschillen jullie van de concurrentie ?

Kurt:
De laatste jaren is de concurrentie zeer sterk toegenomen. Er zijn heel wat nieuwe spelers op deze specifieke markt verschenen. Toen we jaren geleden, als bedrijf, voor de eerste keer naar de beurs gingen, hadden we een typische wit gelakte beurs-stand. Dit paste naar ons inzicht, niet zozeer bij onze fantasierijke bedrijfsvisie.  Daarom besloten we om het over een andere boeg te gooien.
We creëerden een grote Neverland-wagen, die zo uit een droomwereld zou kunnen geplukt zijn. De krulletjes en andere kleine details zorgden voor een speels effect. Bezoekers vonden in deze wagen onze passie en verbeelding terug. Met deze wagen bekenden we kleur op deze beurs.

Wij proberen telkens in onze creaties kleine details toe te voegen die telkens weer dat ietsje “fantasie” aan het geheel meegeven. Bezoekers kunnen onmiddellijk die typische “Neverland-touch” ervaren met deze wagen.

Ik sta elke dag samen met mijn personeel op de werkvloer zelf. Dit creëert een nauwere band met je collega’s. Mijn echtgenote verzorgt de administratieve kant van de zaak, zodat ik me volledig kan focussen op het creatieve proces. Bij elk nieuw project denk ik, samen met mijn team, na over hoe we die specifieke “Neverland-touch” kunnen toevoegen aan het geheel.

Wij hebben niet zozeer de ambitie om een wereldspeler te worden. Je kan het het beste vergelijken met een restaurant. Wij willen dat kleine restaurant blijven, waar de klant zich goed voelt, niet het grote restaurant waarbij je het gevoel krijgt dat het allemaal wat onpersoonlijker is.

 

TPF:  Hoeveel personeelsleden telt het bedrijf ?

Kurt:
 Dit varieert enorm, afhankelijk van het lopende project. Het bedrijf telt een vijftal vaste personeelsleden. Verder werken we met een heel netwerk van Freelance-artiesten. Dit kan gaan van schilders, tekenaars tot en met beeldhouwers en schrijnwerkers. Als er grote projecten op til staan, dan beschikken we gemiddeld over een vijftigtal artiesten.
Dit vergt uiteraard een uitgebreide planning, maar dat nemen we er graag bij.


TPF:  Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor u uit ?

Kurt:
 Heel variërend. Ik begin de dag steeds om half 7. Mijn eerste taak bestaat uit het controleren en beantwoorden van alle e-mails. Om 8u brief ik al mijn medewerkers ivm de planning voor die dag.
Wekelijks houden we met het vaste team een coördinatiemeeting, hierin overlopen we alle projecten stap voor stap. We bekijken wat er al gebeurd is en wat nog niet. De rest van de dag houd ik me voornamelijk bezig op de werkvloer zelf. Ik assisteer mijn personeel en probeer erover te waken dat elke creatie die “Neverland-touch” bezit.
Geregeld ga ik ook op klantenbezoek. Vaak heeft een klant nog bepaalde wensen, die dan op dit moment samen besproken kunnen worden.

 

TPF:  Wat vind je het fijnste aspect van een project uitwerking?

Kurt:
 Dat is het moment van zodra je de magie in de creatie ziet verschijnen. Dat is een moment waar ik echt enorm van geniet.


TPF:  Hoeveel vrijheid krijgen jullie bij de realisatie van een project ?

Kurt:
 Dat hangt een beetje van het project zelf af. Als we bijvoorbeeld een Mickey Mouse maken, dan kan je daar niet veel aan toevoegen, maar als het gaat over bijvoorbeeld de aankleding van Sky Scream in Holiday Park, daar krijg je wel een zekere vrijheid.
Vaak is vrijheid net op zoek gaan naar iets beters of mooiers, en dat vind ik enorm tof. Dat is de uitdaging.

 

TPF:  Bent u zelf een frequent pretparkbezoeker in uw vrije tijd ?

Kurt:
 (lacht) Vroeger wel, maar tegenwoordig kom ik daar niet meer aan toe. Uiteraard ben ik wel vaak in een pretpark te vinden, maar dat is dan meer werk gerelateerd.


TPF:  Hoeveel projecten nemen jullie ongeveer aan per jaar ?

Kurt:
 Gemiddeld behandelen wij per jaar een 100 tal projecten. Het gaat hier dan over zowel grote projecten zoals Tomorrowland, maar ook over kleinere projecten zoals een plopstandbeeld of simpelweg attributen voor musea.

 

TPF:  Wat is het meest uitdagende project geweest in de geschiendenis van “Neverland” ?

Kurt:
 Dat moet Oziris geweest zijn in Parc Asterix. De uitdaging bij deze attractie was dat de lat enorm hoog werd gelegd door de klant. Met een gelimiteerd budget, moet je toch een thematisatie van een hoog niveau weten te realiseren. Tijdens de bouw van het project zelf, werden hier en daar nog aanpassingen gedaan. Maar het is uiteindelijk gelukt. Daar zijn we wel best fier op.

Een andere enorme uitdaging was “Wickieland” in Plopsaland De Panne. Het was een wereld die nog niet bestond in de parken. Er werd heel wat onderzoek verricht hoe we dit project perfect konden inpassen naast het reeds gebouwde themagedeelte “Mayaland”. We hebben lang gezocht achter de juiste kleurencombinaties.

 

TPF:  Hoe verloopt de samenwerking exact met de attractiebouwer zelf ?

Kurt:
 Het pretpark is eigenlijk de hoofdcoördinator. Die nemen eerst contact op met een attractiebouwer. De attractiebouwer werkt vaak samen met een bouwfirma die de gebouwen zelf realiseert die nodig zijn voor de attractie. Dan pas wordt door het park een bedrijf dat de thematisatie verzorgd gecontacteerd. Tegelijkertijd worden andere firma’s aangesproken die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld belichting of geluidsinstallaties.

 

TPF:  Worden alle decors hier in de ateliers in Hofstade gemaakt ?

Kurt:
 Ja, dat klopt. Alle decors worden in onze ateliers hier vervaardigd en vervolgens per vrachtwagen getransporteerd naar de klant. Het kan natuurlijk wel eens voorvallen, dat wanneer ik echt kleine voorwerpen nodig heb zoals vazen of dergelijke, dan bestel ik die wel ter plaatse zelf. Deze standaard voorwerpen worden dan door ons team verder bewerkt en geschilderd tot een fantasierijk eindproduct.

TPF:  Maken jullie alle concept arts zelf ?

Kurt:
 Wij beschikken over een paar freelancers die zich enkel en alleen bezig houden met het ontwerpen van de concept arts en bouwtekeningen, maar vaak krijgen we deze content al van de klant zelf uiteraard.
Na jaren ervaring weet ik ook perfect, welk project ik aan welke freelance-tekenaar kan geven. De ene munt uit in fantasierijke tekeningen, terwijl de andere meer een realistische visie heeft. Elke project heeft een eigen karakter.


TPF:  Met welk project zijn jullie momenteel bezig ?

Kurt:
 Momenteel zijn we bezig met het afwerken van de thematisering voor Sky Fly, de nieuwe attractie in Holiday Park.

 

TPF:  Hartelijk bedankt voor het interview.